I en time på TV2 ble et bredt spekter av temaer i helsepolitikken diskutert. Debattantene fikk bryne seg på spørsmål som nedleggelse av lokalsykehus, kreftbehandling, og sist men ikke minst, samhandlingsreformen.

En tydelig nasjonal helseplan

Skillelinjene i helsepolitikken ble tydelige i løpet av kveldens debatt. Erna Solberg fikk klart frem at i alle aspektene av helsepolitikken, så setter Høyre hensynet til pasienten først. Dette hensynet til den enkelte pasienten må stå i fokus, slik at vi sikrer høy kvalitet på sykehustilbudet i hele landet.

Etter kveldens debatt hersker det ingen tvil om at spørsmål om nedleggelse av lokalsykehus vekker sterke følelser. Det vi har sett i det siste kan på mange måter kalles en sniknedleggelser av sykehus. Jeg er enig i Erna Solbergs påpekning av at det kan bli lite igjen av sykehusene, dersom man fjerner akuttmottaket og fødeavdelingen.

Høyre mener vi trenger en klar og tydelig nasjonal helseplan som definerer hva som skal være et lokalsykehus. Det regjeringen har gjort er å skyve ansiktsløse byråkrater foran seg for å ta vanskelige avgjørelser og vekk fra demokratiske arenaer der folk føler at de har innflytelse. Dagens system og modell bidrar ikke til forutsigbarhet i helsetilbudet.

Vi må bruke ressursene vi har

Når det gjelder ressursbruken i sykehus-Norge er det igjen verdt å påpeke at sykehuskøene har økt under den rødgrønne regjeringen. Dette skyldes at de har allergi mot private aktører. Høyre mener vi må bruke alle de tilgjengelige ressursene vi har. I tillegg må vi finne bedre måter å organisere oss på. Et godt eksempel på dette er diagnosesentrene som er etablert i Danmark i forbindelse med diagnostisering av kreft. Dette har Høyre allerede foreslått i Stortinget.

Les Høyres forslag her

Pasienten i fokus

Avslutningsvis kom spørsmålet om samhandlingsreformen opp.

Erna fikk tydelig frem at ideen bak samhandlingsreformen er god, men at problemet ligger i måten man gjennomfører den på. Usikkerheten for den enkelte kommune er betydelig, og dette vil kunne ramme pasientene.

Det ble også presentert en måling som viste hvilket parti velgerne har mest tillit til i helsepolitikken.

Det gleder meg at Høyre kom på en klar andre plass i denne undersøkelsen. Det viser at vårt budskap om å sette pasienten og ikke systemene i fokus, når ut til velgerne.

Bent Høie,

nestleder i Høyre, og leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.