Det er nesten et år siden Høyres sentralstyre bestemte hvilke hovedsaker vi skulle gå til valg på i år:

• Kunnskap i skolen.

• Kvalitet i omsorgen.

• Flere, bedre og tryggere veier.

• Trygge lokalsamfunn.

Jeg merker at dette er saker som er viktige for velgerne, og jeg synes vi skal være stolte over hvordan Høyre både sentralt og lokalt har samlet seg om å formidle våre standpunkter ut til velgerne. I kveld møttes Erna og de andre partilderne til den tradisjonsrike partilederdebatten på NRK. For anledningen var debatten lagt til mitt hjemfylke, og attpåtil til en kommune hvor valget er ekstra spennende. I Skedsmo kan vi nemlig endelig lykkes med å få Kjartan Berland som Høyreordfører etter utrolige 101 år med Ap-styre.

Erna har gått foran, men over hele landet kan vi glede oss over stå på-vilje og engasjement hos tusenvis av kandidater og tillitsvalgte. Erna gjorde nok en gang jobben i kveldens partilederdebatt. Nå må alle vi andre følge opp og gjøre vår jobb gjennom helgen.

Vi har vunnet på å være positive, løsningsorienterte og å snakke om egen politikk. Velgerne liker det de ser, og både de nasjonale og de mange lokale meningsmålingene har vært oppmuntrende lesing for oss. Men, som Erna understreket: Nå gjelder det å få alle våre sympatisører til å møte frem og stemme Høyre på valgdagen.

I mange kommuner står det nå mellom en ordfører fra Høyre og et rødgrønt flertall. De rødgrønne har varslet en mer venstrevridd skolepolitikk. I Trondheim ”advarer” de rødgrønne mot Høyreskolen, mens Arbeiderpartiets toppkandidat i Oslo har gått så langt som å varsle at de vil ”avvikle Høyreskolen”. De som ønsker mer kunnskap i skolen må med andre ord møte opp og bruke Høyres stemmeseddel.

Høyre vil kjempe for at også mennesker som trenger hjelp og omsorg skal få bestemme over sitt eget liv. De rødgrønne går til angrep på valgfriheten. Derfor er det viktig at de som ønsker mer, ikke mindre, valgfrihet og verdighet i omsorgen møter opp og bruker Høyres stemmeseddel.

Alt vi har gjort frem til nå har handlet om å overbevise velgerne om at Høyre er deres parti. Denne helgen skal vi overbevise dem om at deres stemme faktisk kan avgjøre valget i deres kommune. De som mobiliserer best blir valgets vinner!

Lykke til med innsatsen helt inn!

Jan Tore Sanner, 1. nestleder i Høyre