Tina Bru og Eskil Pedersen
Det er viktig at alle elever skal ha rett til tilpasset opplæring, også de som har talenter. Jeg synes Tina Bru får dette godt frem. Spesielt ble det godt underbygget da Tina brukte sine egne erfaringer fra skolegang i utlandet. For å kunne gi tilpasset opplæring må vi ha kunnskap om elevenes kompetanse. Det er for meg uforståelig at Eskil Pedersen og venstresiden er imot denne kunnskapen.

Erna Solberg og Kristin Halvorsen
Jeg er glad for at vi har en partileder som virkelig bruker tid på å fortelle om våre ambisjoner for skolen. Debatten mellom Erna og Kristin Halvorsen ble en forestilling der kunnskapsministeren brukte mesteparten av tiden til å slenge ut udokumenterte og ukorrekte påstander, mens Erna snakket om hva vi vil med skolen. Det er nesten litt pinlig å se en kunnskapsminister som bruker energi på dette, som Erna må bruke tid på å arrestere. Erna og Høyre har nylig lansert en flott plan for å satse på lærerne og styrke skolen, og den skulle jeg gjerne sett at hun fikk snakke mer om!

I debatten fokuserer Kristin Halvorsen på at regjeringen har bevilget mer enn noensinne. Jeg synes dette er en uvane som hun og hennes regjeringskolleger har lagt seg til på alle områder. Og det som lykkes er hun ikke sen om å ta æren for. Det er godt å høre Erna som passer på å gi æren for bedringen på PISA-testene til lærerne som har arbeidet systematisk med å styrke basisfagene siden 2002.

Kjartan Berland, ordførerkandidat i Skedsmo