Gjennom målrettet etter- og videreutdanning, økte inntakskrav til lærerutdanningen og innføring av et femårig studieløp for lærerne kan vi heve norsk skole til det nivået Høyre har ambisjoner om. Slik kan læreryrket bli til et drømmeyrke for fremtidens ungdom.

Jens Stoltenberg angrep som forventet Høyres skolepolitikk i Oslo, og påstod at Høyre i Oslo snakker om eliteskoler. Erna svarte glimrende, og viste at Stoltenberg ikke har satt seg godt nok inn i hva som skjer i Osloskolen. Byrådet i Oslo gjennomfører Kunnskapsløftet, som gir elevene mulighet til å ta utdanning på et høyere nivå. En elev i ungdomsskolen kan eksempelvis ta fag på videregående nivå, noe som stimulerer til høyere ambisjoner og prestasjoner hos den enkelte elev.

Mye er bra i norsk skole, det er viktig å huske på i debatt som denne. Mange kommuner og mange skoler fortjener ros for den store innsatsen de har lagt ned for å skape en bedre skole og løfte de svakeste elevene.

Hvorfor er venstresiden så redd for at det skal være alternativer og mangfold i norsk skole? Høyre har store ambisjoner for, og er tilhenger av, den offentlige skolen. Den offentlige skolen må gjøres så god at folk ikke føler at de må velge et alternativ. Dermed vil de private alternativene bli en pedagogisk utfordring til den offentlige skolen.

Debatten viste at stadig flere av de andre partiene er i ferd med å innse at Høyres skolemedisin er den som virker best for norsk skole. Omsider er kritikken av nasjonale prøver og karakterkrav til lærerutdanningen borte. Til og med SV ser nå behovet for klare mål om kunnskap i skolen. Dette betyr imidlertid ikke at Kristin Halvorsen har funnet den rette veien videre for skolen.

Øystein Østgaard,

Ordførerkandidat, Kongsvinger Høyre