- Høyre mener dette valget bør handle om hvordan vi kan få en bedre skole, hvordan vi kan skape flere arbeidsplasser og hvordan vi kan få til en skikkelig opprustning av norske veier. Dette er store tema som velgerne møter hver eneste dag, og valget bør handle om hvem som best kan løse utfordringene Norge står overfor her, sier Jan Tore Sanner om kveldens partilededebatter på TV2 og NRK.

Han menerde rødgrønne lar seg skremme av stadige meningsmålinger med borgerlig flertall, og satser på en valgkamp som ikke handler om politiske saker og utfordringene Norge står overfor.

Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen brukteall sin tilmålte tid på to ting:

1) å skryte av hva de har gjort, i håp om å bli gjenvalgt på ren takknemlighet fra velgerne - på tross av at VG har redegjort godt for deres 88 klare løftebrudd, og en rekke utfordringer i velferds-Norge står uløste.

2) å lage skremmebilder av hva som skjer hvis de taper makten, og Høyre kommer i regjering.

- Jeg tror enhver kan gjennomskue denne tomme retorikken deres. Høyre har sittet i seks regjeringer de siste seksti årene, og hver gang har vi forandret Norge til det bedre ved å gi folk større valgfrihet, styrket velferden og bedret vilkårene for bedrifter og arbeidsplasser, sier Sanner.

Det de rødgrønne ser ut til å glemme er at selv om de blir mer rutinerte fremføringen sin, så blir retorikken deres hulere og hulere og mer og mer gjennomsiktige. Fortsetter de slik er det ikke rart velgerne går lei.

Løsninger og samarbeid
- Jeg tror velgernes støtte til de borgerlige partier viser tydelig at de vil ha en ny regjering, og jeg håper det er det vi kan fokusere på i resten av denne valgkampen. Spill og taktikk vil velgerne gå lei av; de vil ha politiske løsninger, og det er det de stemmer på. Jeg er derfor fornøyd med at formuleringene var litt åpnere enn tidligere i dagens debatter. Jeg er sikker på at de som vil ha en ny borgerlig politikk vil, når det virkelig teller, gjøre sitt for at Norge for en ny borgerlig regjering.

Det er også tydelig at det erfullt kaos om hva som er de rødgrønnes egentlige planer, om flertallet ryker - og på viktige områder som olje i Nord, EU og skatt er det fortsatt umulig å vite hva de vil finne på sammen.

Uansett hvor mange ganger Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen gjentar at Høyres politikk for lavere skatter vil gi mindre til velferd, så klarer de ikke å gi velgerne et svar på hvorfor de har økt skattene med 10 mrd kr og samtidig gjort at 50 000 flere mennesker står i helsekø. Bløffen er gjennomskuet: Det blir ikke mer velferd av å øke skatten på arbeidsplassene. Høyre vil ha skattelette som skaper velferd - flere jobber gir mer trygghet.

- Jeg er glad Erna Solberg i sine innlegg tok opp de utfordringene Norge står overfor, og som krever nye politiske løsninger. Det gjelder hvordan vi skal få mer kunnskap i skolen. Det gjelder hvordan vi kan skape vekst i næringslivet og flere arbeidsplasser, så vi kan komme styrket ut av den økonomiske krisen. Det gjelder hvordan vi kan få et samferdselsløft der det bygges flere veier, og de bygges raskere. Og det gjelder å hvordan vi kan sikre kvalitet i omsorgen, ikke minst i møte med den kommende eldrebølgen.

- De rødgrønnesnakker ikke om disse utfordringene. Derfor fortjener de heller ikke fire nye år, avslutter han.