- Det er utrolig fascinerende at under to måneder etter vi har hatt kommunevalg i Norge, kommer Senterpartiet og sier at dette spørsmålet ikke lenger skal være et kommunalt anliggende, sier Røsland i debatten.

Tirsdag skrev VG at statsminister Jens Stoltenberg har bestemt seg for at en time kortere skjenking vil føre til mindre vold. Denne konklusjonen deler ikke Høyre, og mener dette føyer seg inn i regjeringens forsøk på å innskrenke lokaldemokratiet. Lokalpolitikerne vet best hva som virker i sitt nærmiljø.

Mer lokalt selvstyre
Problemene som oppstår i forbindelse med skjenking av alkohol må løses ved å øke det lokale selvstyret ikke ved å innskrenke det. Røsland viser til flere lokale tilpassede tiltak, og at Oslo Høyre har bedt Stortinget om flere reaksjonsmuligheter overfor den useriøse delen av bransjen.

- Det kan være å gi gebyrer, midlertidig redusere skjenketiden på enkeltsteder, og beholde muligheten til inndra skjenkebevilling i korte eller lenger perioder. Kort sagt, la kommunene få bedre muligheter til å skreddersy tiltak ut i fra de lokale behovene, sier Røsland.

Dårlig forklaring
Store deler av hovedstadens utesteder har de siste 12 årene hatt muligheten til å stenge kl. 0300. Røsland sier at det derfor blir for enkelt å forklare voldsepisoder, og den siste tidens økning i antallet alvorlige voldtekter, med åpningstiden på utestedene.

- Vi må se etter andre forklaringer enn skjenketiden. Det regjeringen burde være mer opptatt av, er at antallet politifolk i Oslo systematisk gått ned de seks årene de rødgrønne har satt med makten, sier byrådslederen.

Les flere reaksjoner på regjeringens forslag om tidligere skjenkestopp her.