Kommunene vil selvsagt bli kompensert gjennom inntektssystemet for bortfallet av inntekter når formuesskatten trappes ned. Dette har Høyre sagt i alle år, og det fastslår også både skattepolitisk talsmann Gunnar Gundersen og byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland i VG. Reduserte inntekter må selvsagt, i likhet med økte utgifter, prioriteres innenfor statsbudsjettet, og gjennom bruk av den økonomiske veksten. Statsbudsjettet vokser med om lag 50 milliarder kroner per år. Det er med andre ord rom for både viktige utgiftsprioriteringer og vekstskapende skattereduksjoner.

Høyre ønsker å trappe ned formuesskatten for å styrke norske arbeidsplasser. Formuesskatt betales kun av norske eiere, og ikke av eiere av utenlandske bedrifter som konkurrerer i det norske markedet. Denne urettferdigheten vil Høyre fjerne. En styrking av lokale, norskeide bedrifter vil også komme norske kommuner til gode, særlig fordi Høyre ønsker å la kommunene få en andel av inntektene fra selskapsskatten. Høyres forslag vil bidra til et mer levedyktig norsk næringsliv og mer næringsvennlige norske kommuner.