Kommunenes sentralforbund (KS) la i går frem den store kommuneundersøkelsen. Undersøkelsen dokumenter at situasjonen for kommunene på langt nær har blitt noe bedre etter regjeringsskiftet.

- Tvert om dokumenter undersøkelsen at utgiftene har vært større enn inntektene de siste årene, og at en stor del av kommunene vil gå med underskudd i 2009.

Høie mener Regjeringen har skrytt uten grunn, og det er grunn til å være urolig for situasjonen fremover.

Klarer ikke å oppfylle forventningene
- Pengene har stort sett gått til områder som regjeringen har bestemt at de skal bruke penger på. I tilegg gikk Regjeringen til valg på at det skulle satses på skolen, at eldreomsorgen skulle skinne, og at det skulle bli slutt på den tiden da kommunene må kutte budsjetter. Det er med andre ord skapt en enorm forventning til at alt skal bli så mye bedre. Så skjer det stikk motsatte. Flere av reformene - som for eksempel barnehagereformen - er dessuten underfinansiert, sier Høie

- Høyre mener at krisepakker som retter seg mot kommunesektoren ikke må bidra til økte driftsutgifter som kommunene senere ikke vil klare å betale for. Tiltakene må derfor rette seg inn mot tiltak som kommunene allerede har planlagt.

- Det er forventet at kommunesektoren vil få færre inntekter som en følge av svikt i skatteinngangen. Høyre mener kompensasjonen må ta utgangspunkt i den enkelte kommunes tap, og ikke at dette dekkes inn for sektoren som helhet, sier Høie.