Les hele saken på aftenposten.no her.

Han ber norske kommuner begynne å slå seg sammen først som sist. For endringer blir snart uansett.

- Det er femti år siden den forrige kommunereformen, og siden den gang har samfunnet endret seg radikalt. Kommunene har flere oppgaver, det har vært store endringer i alderssammensetningen mange steder og mange kommuner ser helt annerledes ut på grunn av til- eller fraflytting, sier Sanner til Aftenposten.

Kommunal og moderniseringsministeren kan nå tegne tidsplanen for hvordan Regjeringen ønsker at den store, nye kommunereformen skal gjennomføres. Han setter nå ned en ekspertgruppe som skal stå for en sentral del av arbeidet. Allerede før påske skal utvalget som ledes av professor Signe Vabo ved Høyskolen i Oslo, komme med en rapport om hva som kreves for at kommunene skal oppfylle de oppgavene de har i dag, skriver Aftenposten.

I løpet av et drøyt år håper statsråden at Regjeringen kan legge frem et forslag for Stortinget, om hva fremtidens kommuner skal ha av oppgaver og ansvar.