Oppegård kommune deltar i et interkommunalt samarbeid som sikrer at ansatte i helse- og omsorgssektoren kan få tilbud om faglig utvikling og kvalifisering. Ufaglært får støtte til å ta fagbrev, og faglærte får tilbud om etter- og videreutdanning. På den måten får de som trenger hjelp et bedre tilbud, og de ansatte får mulighet for å utvikle seg. Et av våre sykehjem har fått en pris for god demensomsorg.