I forrige uke sa Erna Solberg i Dagsavisen at den rødgrønne regjeringen gjør for lite for å få flere personer tilbake i arbeid. Det resulterte i svar på tiltale fra nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen som ba "sosial-Erna" om å "klappe igjen" på forsiden av Dagsavisen fredag.

"Det er irriterende at Høyres leder plutselig leker sosialdemokrat og forsøker å framstå som om hun kjemper for arbeidstakernes rettigheter. Høyres politikk vil aldri bidra til et inkluderende arbeidsliv", sa Pedersen til avisen.

Erna Solberg påpeker at Høyre allerede har kommet med flere forslag hun mener ville gitt flere mennesker en ny sanse. Blant tiltakene Solberg nevner, er å få folk raskere ut av helsekøen og tilbake i arbeid gjennom samarbeid med private og ideelle helseinstitusjoner, økt satsing på rehabilitering for å gi folk større arbeidsevne etter sykdom og skader, og økt tilrettelegging for funksjonshemmede i arbeidslivet. I tillegg en satsing for voksne med lese- og skrivevansker.

- Mange av disse har havnet på uføretrygd helt unødvendig. Du er ikke syk fordi skolen har sviktet deg, men du trenger hjelp til å lære å lese og skrive, sier Solberg.