Regjeringen forvalter verdier i statlige selskaper for over 600 milliarder kroner på vegne av fellesskapet. Dette ansvaret inkluderer også en forpliktelse om å følge de regler som gjelder det statlige eierskapet.

– Problemet er at regjeringen, ved statsråd Trond Giske, ikke har fulgt spillereglene. Denne saken viser med all tydelighet at regjeringen har håndtert det statlige eierskapet på uryddig vis, sier Høyres Per-Kristian Foss.

Rett før jul i fjor ble det avholdt en kontrollhøring om saken, og her fikk komiteen ny informasjon som gjorde det mulig å fastslå at regjeringen driver med forskjellsbehandling i de statlige selskapene.

En rekke eksempler

Telenor-saken er det klareste eksempelet på dette. I styreutvelgelsen måtte mellom 60 og 70 kandidater gjennom en solid ansettelsesprosess med klare kriterier for utvelgelse. Etter 23 møter og intervjuer med flere kandidater, hadde nominasjonskomiteen kommet frem til syv kompetente kandidater. Etter at denne prosessen var avsluttet, krever plutselig regjeringen at to Ap-medlemmer skal inn i Telenors styrende organer. Det samme kjennetegner den spesialbehandlingen LO-leder Roar Flåthen fikk i selskapet Kongsberg Gruppen.

Selv om Roar Flåthen åpenbart er kvalifisert, var resultatet av den uryddige ansettelsesprosessen at Flåthen endte med full lønn som varamedlem i selskapets styre. En spesiell ordning, som kom i stand etter regjeringens ønske.

–Det er denne åpenbare forskjellsbehandlingen som gjør den rødgrønne eierskapspolitikken uprofesjonell. Hensikten med eierskapspolitikken er å sørge for forutsigbarhet for andre investorer og resten av norsk næringsliv. Om det statlige eierskapet blir styrt som et flertallsvelde, svekkes fellesskapets verdier i selskapene der staten er eier, kommenterer Foss.

En samlet opposisjon fremmer følgende forslag i saken:

« Stortinget ber NHD gjennomgå sin praksis med hensyn til valg av styremedlemmer i selskaper der staten har store eierinteresser og sikre at Stortingets forutsetninger følges opp».

Undergraver kontrollkomiteen

–De borgerlige partiene har merket seg regjeringspartienes angrep på komiteens kontrollarbeid i denne saken. Vi mener at det ikke er noe relevant grunnlag for en slik politisering og ser det som alvorlig at regjeringspartiene forsøker å undergrave komiteens viktige kontrollfunksjon i en sak som åpenbart er en kontrollsak og klart innenfor komiteens arbeidsområde og fullmakter, avslutter Foss.

Det er Høyres klare mening at man trenger et sterkt og mangfoldig eierskap i Norge. Det betyr at både staten, storinvestorer og småinvestorer skal få bidra til å skape tryggere arbeidsplasser og verdier over generasjoner. Høyre vil ha et mer ansvarlig og profesjonelt eierskap, der staten er forpliktet til å følge klare retningslinjer.

I tillegg har Høyre et mål om å begrense statens eierskap i norsk økonomi, fordi historien har vist at maktspredning styrker vårt demokratiske samfunn.