Høyres forslag er at konkurranser også kan benyttes i skolen– noesom allerede gjøresved en rekke skoler i dag. Spørsmålet er hvor lista legges, hvor mange som inkluderes og på hvilket nivå.

- Nå er 6. trinnet i full gang med gangesertifikat. Elevene blir flinkere og flinkere. Vi var veldig konsentrerte!! Noen syntes det var enkelt mens andre slet litt. Kanskje på grunn av tidspresset? Hva vet vi..selv syntes vi det var stressende fordi tida gikk så fort. Etterhvert gikk det bedre. Over halvparten klarte det og fikk sertifikatet! Rekorden er 1,39 min på 40 gangestykker, og 3,57 på 100 stykker, skriver Maren og Mathias i 6B på på hjemmesiden til Grønli skole (2006)

Se de gode skoleeksemplene nedenfor. Hva er det egentlig regjeringen frykter ved konkurranse i skolen?

Grønli skole i Porsgrunn
Gronli skole i Porsgrrunn er fornøyde med gangesertifikatordning
http://www.gronliskole.no/26101.html skriver Maren og Mathias i klasse 6B: ”Nå er 6. trinnet i full gang med gangesertifikat. Elevene blir flinkere og flinkere. Vi var veldig konsentrerte!! Noen syntes det var enkelt mens andre slet litt. Kanskje på grunn av tidspresset? Hva vet vi..selv syntes vi det var stressende fordi tida gikk så fort. Etterhvert gikk det bedre. Over halvparten klarte det og fikk sertifikatet! Rekorden er 1,39 min på 40 gangestykker, og 3,57 på 100 stykker.”

Moss folkebibliotek hedrer lesehestene
Moss folkebibliotek har en leseklubb for 1. – 5. Klassinger. De skriver selv: ”Alle bøker må leses selv, og du må komme til biblioteket for å fortelle hva du har lest. Du kan lese både lettlestbøker og andre større bøker. Etter 6 leste bøker og fullt stempelkort får du diplom og navnet ditt på leseslangen som henger på barneavdelingen. Etter 20 leste bøker får du et lesesertifikat, og navnet ditt på bibliotekets hjemmeside på internett. Etter 50 leste bøker får du en t-skjorte hvor det står "Jeg har lest 50 bøker", med et bilde fra boken "Ribbidim" av Reidar Kjelsen.” (http://www.moss.folkebibl.no/Leseprosjekt.html)

Unneberg skole motiverer til lesing med diplomer
De skriver selv: ”For at elevene i de største klassene skal bli motivert til å lese, har vi nå en lesekonkurranse for tredje til sjuende klasse. Konkurransen er delt i to. Elevene konkurrerer med seg selv ved å lese flest mulig sider litteratur. Ved utvalgte milepæler får de utdelt diplom. […] Det konkurreres også om den beste leseklassen. Da regnes det ut hvor mange sider klassen har lest i gjennomsnitt. Da er det om å gjøre at hele klassen virkelig leser! […]Fordelene med opplegget er at elevene får en grunn til å lese.Barns konkurranseinstinkt er drivkraften. I tillegg er det noen som får et puff i baken til å oppdage gleden ved å lese. […]Lesehesten er et opplegg som vi mener har livets rett, og er noe vi vil satse på. Norge er stadig i teten når det måles leseferdigheter blant de yngste, men lenger bak nå det gjelder de eldste. Lesehesten kan hjelpe til å trekke det lasset.” (http://www.sandefjordskolen.no/unneberg/lesehest.htm)


Sveio skole belønner kollektivt
http://www.sveio.skule.no/?artID=180navB=1 forteller Sveio skole om en ordning med pizzalesning. Det virker som(!) om skolen/klassen har et lesesertifikat hvor de krysser av når elevene har lest en bok, og så belønnes klassen med pizzabaking når de er i mål. Hver elev velger en bok på sitt nivå. Noen elever har lest hele tre bøker, og skolen omtaler leselysten som ”upåklagelig”.-Her ser vi 2 klasse ved Sveio skole lager pizza. Elevene har vært kjempeflinke til å lese bøker og tilsammen har de lest 2000 sider.Elevene har valgt bøker ut i fra sitt lesernivå og hver uke har de krysset av på lesersertifikatet -og målet har de nådd en uke før tiden. Elevene har lest opp mot tre bøkerhver. (Elevene har hver og en lestseg til de ulike ingrediensane i pizzaen sin. Pizzabunn, saus, fyll, ost med mer).Hinna skole i Stavanger premierer gode klasser
”Hinna skole inspirerer elevene sine til å lese mye. Det skjer gjennom lesekonkurranser og premiering, bokomtaler og høytlesing. […]Hvert trinn
kan ha som mål at hver klasse skal oppnå et visst antall leste sider for å få premie. Det gir en felles holdning til kollektiv innsats. Skolen har opplevd at elever som aldri har lest en hel bok alene før, klarer dette og synes det er kjekt! […]På kartleggingsprøven for 9.trinn høsten 2006 var ett av spørsmålene: Hvor godt liker du å lese? 73 % av elevene på skolen svarte ”svært godt”. Skolen opplever at den har kommet et godt stykke nærmere målet om å gi elevene leseglede”
(Se http://www.skulenettet.no/nyUpload/Moduler/Gi_rom_for_lesing/Dokumenter/GRFL_Veien%20videre_Hinna.pdf )

Foreningen !Les arrangerer leseaksjonen Rein tekst med premier
Se http://www.foreningenles.no/index.php?option=com_contentview=articleid=163:rein-tekst-2008catid=94:rein-tekst-2008Itemid=77
Her er det både individuelle premier og klassepremier til den beste i hvert fylke. Bare nok et eksempel på at det kan motivere med konkurranser, uten å være direkte knyttet til debatten vår.

Litt på siden, men eksempel på erfaring med belønning og alternativt opplegg til å gjøre det: Den britiske skolen i Praha(!)
Lærerstudent (?) fra Høyskolen i Sør-Trøndelag, Janne Haugen, skriver om sine erfaringer på utveksling som hjelpelærer på denne skolen. Hun skriver bl.a. :
”Skolen er generelt opptatt av å fremheve det og de som gjør noe bra. Stort sett alt elevene lager blir hengt opp på veggene og hver uke blir det utnevnt en elev i hver klasse som får en diplom foran hele skolen. Det er en oppmerksomhet til en som har prestert bra eller har hatt en spesiell framgang den uka som har vært. Elevene synes det var stas å få belønning og bli satt pris på. Jeg opplevde belønningen som positiv da det var med på å skape et godt og positivt miljø hvor elevene ønsket å prestere godt.” (http://www.hist.no/attachment.ap?id=10171)