- Kommunene overtok ansvaret for barnehagene i fjor, vi mener det er naturlig at de også får overta ansvaret for kontantstøtteordningen, slik at kommunen får et helhetlig ansvar for omsorgsordningene til småbarnsforeldre, uttaler Helleland.

- Kontantstøtten er ment som et alternativ til barnehageplass, det er derfor ikke urimelig at barnet må bo i kommunen for at foreldrene skal motta kontantstøtte, sier Helleland. Hun påpeker at Høyre vil gi valgfriheten tilbake til familiene.

- Der den rødgrønne regjeringen stadig øker den statlige styringen av familielivet vil Høyre at foreldrene selv skal få velge omsorgsløsninger når barna er under tre år.

Vi ser at de fleste velger barnehage for sine barn, Høyre er derfor opptatt av å styrke innholdet i barnehagen. Her er barnehageansatte den viktigste nøkkelen, og Høyres eget barnehageutvalg vil fremme en rekke forslag for å heve kvaliteten i barnehagene i sin innstilling som offentliggjøres i høst.

- Samtidig vil Høyre anerkjenne at så mange som 3 av 10 småbarnsforeldre velger kontantstøtte for å kunne være hjemme med ett- og toåringene. Det er her vi skiller oss fra de rødgrønne, som vil vedta hva som er best for familien, avslutter Helleland.

I mars i år hadde Norge 122.000 barn i kontantstøttealder, det ble utbetalt kontantstøtte for over 37.000 av dem. 7000 kombinerer kontantstøtte med deltidsopphold i barnehage i Norge, mens om lag 1350 mottagere eksporterer kontantstøtten ut av landet.

Forslaget kommer fra Høyres programkomité som i august legger frem utkastet til Stortingsvalgsprogram som så skal ut på høring og diskusjon i partiet.