Det har vært høringer over fem dager med nåværende og tidligere ledere innen politiet, Forsvaret, sivilt beredskap, pårørende og frivillige, politisk og administrativ ledelse i relevante departementer, tidligere og nåværende statsråder samt statsminister Jens Stoltenberg.

Høringene har synliggjort behovet for klar plassering av ansvar og myndighet. Både politisk og administrativ ledelse må kontinuerlig ha oppmerksomhet om sikkerhet og beredskap.

- Det er ubegripelig at statsråder kunne gå inn og ut av Høyblokka i syv år uten at noen av dem sørget for å følge opp vedtaket om å stenge Grubbegata. Kommunens ansvar i denne saken var å skape bymiljø. Hvis staten hadde ment at sikkerheten virkelig var truet, var det mange måter å gjøre dette raskere på, uttaler Per-Kristian Foss, Høyres medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Storberget sa under mandagens høring at han tar ansvaret for politiets håndtering 22. juli og at det sviktet på vesentlige punkter.


- Dette var en helt nødvendig uttalelse fra Storberget. Vel har Storberget tatt en nødvendig del av ansvaret, men jeg mener det strekker seg helt til topps i regjeringen – helt til statsministeren selv, sier Foss.

Regjeringen har varslet at det i løpet av første kvartal kommer en stortingsmelding om oppfølgingen av tiltakene fra 22. juli-kommisjonens rapport. Stortingsmeldingen vil bli behandlet i Justiskomiteen.

-Det er ikke Kontroll- og konstitusjonskomiteens oppgave å tegne kartet over beredskaps-Norge for årene som kommer, sier Foss.

Komiteen arbeider med innstillingen fremover, saken blir deretter avgitt på nyåret.

-Det er for tidlig å konkludere om saken vil avsluttes med at det fremmes mistillit, avslutter Per-Kristian Foss.