- Samferdselsministeren må ta ansvar, sier stortingsrepresentant Trond Helleland.

I går våknet trafikantene i Oslo-området til en solid blåmandag. Jernbaneverket har stengt trafikken inn og ut av Oslo, Oslofjordtunnelen er stengt, samtidig er E6 kraftig innsnevret som følge av veiarbeid. Dermed ble det en dag fylt av kø, kork og kaos.

- Det er utrolig at Statens Vegvesen starter veiarbeid på E6 i nordgående retning, samme dag som togtrafikken til og fra Oslo S stenges. Mer utrolig at etatene ikke er bedre koordinert og forbredt, sier Trond Helleland, stortingsrepresentant for Høyre.

- NSB har i god tid varslet sine reisende om sommerstengning pga vedlikeholdsarbeid, men Statens Vegvesen og NSB har tydeligvis ikke snakket sammen. Vegvesenet starter sitt vedlikeholdsarbeid på E6 samtidig som alle må over på veien. Det mest graverende her er at Samferdselsdepartementet ikke har foretatt seg noe i forkant for å avhjelpe trafikkavviklingen.

Da Stortinget vedtok å gå bort fra sektorvise langtidsplaner for transportetatene og over til en nasjonal transportplan var det nettopp for å koordinere transportplanleggingen bedre, det har tydeligvis ikke skjedd. I Nasjonal transportplan for 2010-2019 skriver samferdselsdepartementet: ”I forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 blir alle transportformene sett i sammenheng for å gi et pålitelig og mer robust nasjonalt transportnett. I planen legges det opp til å effektivisere og bedre sammenkoplingen mellom hver enkelt transportform for å møte befolkningens og næringslivets krav til transportsystemet.”

- Transportetatene bør kunne koordinere arbeidet sitt bedre, og for eksempel etablert midlertidige innfartsparkeringer og kjørt skyttelbusser inn og ut av Oslo, isteden opplever vi kø, kork og kaos, avslutter Trond Helleland.