Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Høyres formålsparagraf, vedtatt av landsmøtet i 1971

Velkommen som skoleelev på Høyres nettsider!

Enten du skal skrive oppgave om Høyre, lurer på hvilket parti du skal stemme, ønsker å engasjere deg politisk, eller bare er nysgjerrig på vår politikk har du kommet til riktig side.

Her vil du finne både faktaopplysninger om partiet og linker som kan være nyttige for deg som vil vite mer enn bare det mest grunnleggende.

Høyres politikk på ett minutt.

Les Stortingsvalgprogrammet vårt her.

Demokrati i praksis

Demokrati betyr folkestyre, altså at makten skal ligge hos folket. Gjennom å stemme er du med på å opprettholde det norske demokratiet. I etterkant av de tragiske hendelsene i Oslo og på Utøya i 2011, har politikere fra alle partier særlig oppfordret unge til å engasjere seg politisk.

Høyre oppfordrer alle med stemmerett til å bruke denne i stortingsvalg og lokal- og fylkesvalg!

Historie

I 1884 ble det parlamentariske prinsipp innført i norsk politikk. Det betyr at en regjering må gå av dersom den ikke har støtte fra et flertall i Stortinget. Som en følge av innføringen av parlamentarismen, ble Venstre og Høyre stiftet som Norges to første politiske partier.

Emil Stang ble første formann i Høyre da partiet ble stiftet 25. august 1884. Allerede fra starten ble det bestemt at Høyre skulle være et sosialt reformparti som arbeidet innenfor de rammene parlamentarismen setter.

Høyres beste oppslutning, var 49,4 prosent i 1894. I moderne tid er Høyres beste valg 31,7 prosent i 1981 og 30,4 prosent i 1985.

Kommunevalget i 2011 ble et av Høyres beste lokalvalg noen gang med en oppslutning på 28,0 prosent. 125 kommuner har nå en ordfører fra Høyre, deriblant store kommuner som Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø og Drammen. Over halvparten av alle nordmenn bor nå i en kommune med ordfører fra Høyre.

Høyres ideologi

En ideologi er et helhetlig tankesett om hvordan samfunnet bør styres. Høyre er et konservativt parti, men har helt siden partiet ble stiftet bygget på elementer både fra konservatismen og liberalismen.

«Jeg velger Høyre, fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes.»Jo Benkow, tidligere stortingspresident og leder i Høyre

For Høyre er det grunnleggende at enkeltmennesket står i sentrum – staten er til for innbyggerne, ikke motsatt. Vi mener samfunnet blir sterkere når flest mulig beslutninger tas nærmest dem de angår – i lokalsamfunnet, i den enkelte familie eller av den enkelte selv. Høyre vil derfor gi den enkelte større mulighet til å bestemme over eget liv og redusere makten til politikere og byråkrater.

Høyres visjon er å skape et samfunn med muligheter for alle. Staten skal være sterk, pålitelig og tilgjengelig på sine kjerneområder, men den må ikke bli så omfattende at den mister evnen til virkelig å hjelpe dem som trenger den mest. Staten må heller ikke bli så stor, kreve inn så høye skatter eller blande seg så mye inn i folks hverdag at den svekker menneskers mulighet til å stå på egne ben.

Når mennesker får frihet til å bruke sine evner og krefter, skaper det også økt ansvarsfølelse. Det gir oss et varmere, bedre og mer bærekraftig samfunn enn et samfunn der politikere og byråkrater tar for mange beslutninger på folks vegne.

Du finner Høyres prinsipprogram her.

Høyres løsninger

Høyres slagord i stortingsvalgkampen 2013 var «Nye ideer og bedre løsninger». Vi hadde fire hovedsaker i valgkampen:

1. Skape trygge arbeidsplasser.

2. Kunnskap i skolen.

3. Kvalitet og valgfrihet i helsevesenet.

4. Raskere utbygging av vei og kollektivtrafikk.

Les mer om våre hovedsaker her.

Ønsker du å lese mer om hva Høyre mener?

Høyres mening om enkeltsaker finner du her.

Høyresprinsipprogram.

Høyres stortingsvalgprogram2013-2017.

Ledelsen

Erna Solberg fra Hordaland har vært leder i Høyre siden landsmøtet i 2004. Jan Tore Sanner fra Akershus er 1. nestleder og Bent Høie fra Rogaland 2. nestleder. Her kan du finne mer informasjon om Høyres politikere.

Kristian Tonning Riise fra Stange er leder i Unge Høyre, mens Heidi Fuglesang fra Nord-Trøndelag er leder forHøyres Studenter.

Stortingsrepresentanter

Etter stortingsvalget i 2013 fikk Høyres stortingsgruppe 48 representanter. Erna Solberg er statsminister og leder Høyre-Frp-regjeringen. Trond Helleland er parlamentarisk leder (leder av stortingsgruppen).

Du finner en oversikt over Høyres stortingsrepresentanter her. Hvis du vil lese mer om Stortinget, finner du mer her.

Delta

Ønsker du å bidra for Høyre, kan dumelde deg inn her.