Over 270.000 kvinner i verden dør hvert år av livmorhalskreft. 90 prosent bor i utviklingsland. Mange kunne vært reddet dersom de hadde fått HPV-vaksine. Det var blant budskapene da Kreftforeningen og Høyres stortingsgruppe inviterte til seminar om det globale omfanget av livmorhalskreft, skriver kreftforeningen.no.

Tilstede på møtet mandag, var blant annet Helen Evans, visedirektør ved Den internasjonale vaksinealliansen - GAVI, og Hans Brattskar Statssekretær for utviklingssaker i Utenriksdepartementet (H). Kreftforeningens generalsekretær, Anne Lise Ryel, og stortingsrepresentant Sylvi Graham (H) var vertskap for møtet som ble holdt på Stortinget.

Fattige lider mest

Anne Lise Ryel pekte på at kreft ikke har noen landegrenser og viste til at kvinner i de fattige landende lider mest av livmorhalskreft.

- Mange fattige land har ikke råd til å bygge et helsevesen for diagnostisering eller behandling av livmorhalskreft. Behandling innebærer dyre medisiner og kostbart teknologisk utstyr. Nettopp fordi de mangler behandlingsutstyr blir det desto viktigere å forebygge. I dag har vi løsningen. Det handler om å gjøre HPV-vaksine mer tilgjengelig for kvinner i disse landene, sier Ryel. Hun fortalte samtidig at det får store konsekvenser for lokalsamfunnene når så mange unge kvinner rammes.

- Mange barn mister sin mor. Det påvirker familien, men også samfunnet de lever i, sier Ryel.

Den internasjonale vaksinealliansen GAVI, som sørger for vaksine til fattige land, har nå gitt HPV-vaksinen topprioritert. Leder Helen Evans snakket om hvor viktig det er at vaksinen når stadig flere kvinner i utviklingsland.

- 80 prosent av alle kvinnene i utviklingsland har ikke tilgang til screening. HPV-vaksine er det viktigste verktøyet for å forhindre livmorhalskreft. Det vi gjør nå er å gi fattige kvinner de samme mulighetene som kvinner i vesten har, sa Evans som samtidig takket Kreftforeningen og Norge for den støtten de viser overfor vaksineprogrammet.

Politisk forpliktelse

Norge er den tredje største giveren til vaksineprogrammet GAVI. Sylvi Graham i Høyre minnet om at den nye regjeringen har forpliktet seg politisk til fortsatt støtte til programmet.

- Vi vil fortsette å bidra til og bedre den globale helsen, det har vi allerede slått fast i regjeringsplattformen, sa Graham.

Anne Lise Ryel oppfordret alle politiske partier om å programfeste global vaksinestøtte.

- Her må man ikke lage en diskusjon partiene i mellom, men jobbe sammen mot at flere får livsviktige vaksiner som HPV-vaksine, sier Ryel.

Les hele pressemeldingen fra Kreftforeningen her.