En uke før fristen for å søke barnehageplass går ut 1. mars, sitter titusener av foreldre og fyller ut søknadspapirene. Bare hvis barnet er født før 1. september har man lovfestet rett til plass. Det politiske løftet «full barnehagedekning» gjelder ikke alle. I Soria Moria-erklæringen står det at «Regjeringen vil sikre at kommunene oppfyller retten til barnehageplass. Målsettingen på sikt er å innføre krav om minimum to opptak i året til barnehager for å redusere ventetiden.» Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Roger Sandum, sier til Dagsavisen at dette skal innføres i løpet av neste stortingsperiode. Men han kan ikke si når.

Høyres familiepolitiske talskvinne Linda Hofstad Helleland vil mye lenger enn regjeringen, og kommer om kort tid til å foreslå i Stortinget at man skroter det gamle systemet med hovedopptak, og innfører fortløpende opptak hele året. Partiet vil også knytte en lovfestet rett til barnehageplass for 1-åringer til dette fortløpende opptaket.

– Det gamle opptakssystemet er gammeldags, stivbeint og ikke fleksibelt nok for foreldrene, sier Helleland til Dagsavisen.

– Det er på høy tid at vi får et nytt system, med opptak hver dag, hele året. Det systemet vi har nå, er sikkert bra for de kommunale byråkratene. Men det er ikke bra for foreldrene som søker plass, sier Helleland.

Hun får støtte av både Kristelig Folkepartis og Fremskrittspartiets medlemmer i familie- og kulturkomiteen.

Les hele saken hos Dagsavisen