Per i dag er det for dårlig datasikkerhet i Norge, menerIne Marie Søreide Eriksen (H).Lederen i Utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget mener at regjeringen bryr seg for lite.

Høyre foreslår derfor blant annet at ett av departementene må få et overordnet ansvar for datakriminalitet, noe som i dag er spredd over flere departementer, skriver NRK.

– Vi savner både en samlet strategi for alle departementer og samfunnsområder, og et tydelig lederdepartement som tar kontrollen, sier Eriksen Søreide til NRK.

– Dataområdet griper inn i absolutt alle samfunnsområder og det kan få veldig store konsekvenser. Vi mener det er helt avgjørende at et så viktig samfunnsområde faktisk har en ansvarlig og en ledelse, sier hun.