Dette mener representanter for Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre på Stortinget, som onsdag 18. mars fremmet forslag om å lovfeste dagtilbud til demente i kommunene.

På et besøk på Atrium ressurssenter for demente i Bærum kommune onsdag 18. mars, fikk representantene Tone W. Trøen (H), Kari K. Kjos (Frp), Olaug Bollestad (KrF) og Ketil Kjenseth (V), sammen med Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krogh (H), se hvordan et slikt dagtilbud kan tilrettelegges for demente. I dag er det mange kommuner som ikke har etablert et slikt tilbud.

Kommunesektoren har i tre år hatt muligheten til å benytte seg av en tilskuddsordning for å komme i gang med en satsning slik som Bærum kommune har gjort på Atrium. Til tross for dette har 160 kommuner har foreløpig ikke tatt den muligheten. Med partienes forslag om lovfesting så er det en klar forventning fra Stortingsflertallet om at dette skal prioriteres de nærmeste årene.

- Dagaktivitetstilbud gir mening, mestring og gode opplevelser for pasienter med demens som bor hjemme. Det skaper innhold til hverdagene og kan bidra til å utsette behovet for institusjonsplass. Det betyr også mulighet for trygg avlastning for pårørende, sier Tone W. Trøen.

Og fortsetter:

- Nå har kommunene i tre år hatt muligheten til å benytte seg av en tilskuddsordning for å komme i gang med satsningen. 160 kommuner har foreløpig ikke tatt den muligheten. Når vi går inn for lovfesting så er det også en beskjed fra Stortingsflertallet om at vi forventer at dette prioriteres de nærmeste årene.

Forslaget fra de fire partiene er å lovfeste et tilsvarende dagaktivitetstilbud til pasienter med demens i kommunene innen 2020. Tilbud om dagaktivitetstilbud er en viktig del av å skape en verdig eldreomsorg. Rundt 75.000 mennesker lever i dag med en demensdiagnose i Norge. Innen 2050 vil antallet pasienter med demens mer enn fordobles, som følge av aldringsutviklingen i samfunnet.

Den rødgrønne regjeringen lyktes ikke med å stimulere kommunene til å bygge ut det ønskede antall dagaktivtetsplasser for personer med demens. Tilskuddsordningen har vært en gulrot for kommunene helt siden 2012. Siden valget i 2013 har tilskuddsrammene for kommunene økt, for ytterligere å stimulere til flere dagaktivitetsplasser. Nå vil regjeringspartiene, KrF og Venstre på Stortinget ha større fart i utbyggingen.

- Vi kan ikke sitte stille lenger å se at så mange kommuner ikke møter behovet pasienter med demens og deres pårørende har for helt nødvendige dagaktivitetstilbud. For samarbeidspartiene er det et viktig mål å sikre en bedre og mer verdig demensomsorg over hele landet, sier Tone W. Trøen.