Forslaget sette også fokus på hvordan man kan begrense hat og ekstremisme, avsløre myter og bygge bro fremfor å så splid mellom folkeslag og religioner.

- Vi mener at det er behov for mer kunnskap om miljøene, sier integreringspolitisk talsmann i Høyre, Trond Helleland. Hvordan påvirker de hverandre, hvordan foregår radikaliseringen, hvor store er de, hvordan utvikler de seg, hvordan arter deres argumentasjon seg og hvor tilbøyelige er de til å ta i bruk vold? Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne imøtegå ekstreme ytringer og for å bekjempe og forebygge bruk av vold, sier Helleland.

- Vi mener derfor at det bør forskes mer på den terrorisme og ekstremisme som historisk sett har rammet hardest. Det kan også være aktuelt å bidra med støtte til frivillige organisasjoner som foretar kartlegginger etter forskningsmessige prinsipper, avslutter Helleland.

Forslaget ligger nå til behandling hos Stortingets kommunalkomité, og skal behandles i Stortinget i mai.

Les forslaget her.

For spørsmål, kontakt politisk rådgiver Lene Westgaard-Halle.