Finansminister Sigbjørn Johnsen må avklare om det kan bli økt skatt på boliger eller så må han gi en tydelig garanti på at det er uaktuelt, sier Høyre-nestleder Jan Tore Sanner til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han viser til at Skatteetaten nå har sendt ut skjemaer til landets huseiere for ny taksering som grunnlag for formuesskatt på boliger. I tillegg har Sanner merket seg at lederen i finanskriseutvalget, Jon Hippe, har tatt til orde for en strengere skattlegging av boliger og eiendom.

– Vi frykter at det nye takseringssystemet vil bli brukt til en gradvis økning av boligskatten. Det kan skje gjennom ikke å prisjustere bunnfradraget eller ved å øke prosenten som legges til grunn for skatten, sier han.

Les hele saken her.