– Det er behov for å avdekke om det er svikt i flere enn Lysbakkens tidligere departement, sier Per-Kristian Foss til Aftenposten.

Han mener komiteen også kan be Riksrevisjonen foreta en slik bred granskning.

– Riksrevisjonen er et kontrollorgan oppnevnt av Stortinget og kan gjennomføre en enkeltstående revisjon av tilskuddsordningene i alle departementene, sier Foss.

Dersom en slik revisjon avdekker regelbrudd i flere departementer, mener Foss at statsministeren selv må på banen for å rydde opp.

Les hele saken i Aftenposten.