- Høyre vil gjøre det mer lønnsomt å velge miljøvennlig. Ved å gi alle som kjøper miljøvennlige biler en premie på 25 000 kroner oppnår vi to ting sier stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland.

- For det første kan vi på denne måten få byttet ut en del eldre forurensende biler med nye miljøvennlige biler med lavere CO2-utslipp. I tillegg vil dette være med på å øke nybilomsetningen i en tid der denne næringen rammes særlig hardt av finanskrisen, sier avgiftspolitisk talskvinne i Høyre, Linda C. Hofstad Helleland.

I Sverige har den ikke-sosialistiske samarbeidsregjeringen foreslått og gjennomført en ordning hvor alle kjøpere av nye biler med CO2-utslipp under 120 g/km får utbetalt en miljøbilpremie. Dette har resultert i en langt raskere overgang til biler med lave CO2-utslipp enn hva som er tilfelle i Norge.

I januar var tilbakegangen i nybilslaget på nesten 50 prosent.

- Når etterspørselen etter nye bilder har falt så kraftig grunn av finanskrisen er det en god anledning til å ta I bruk kraftige virkemidler for å vri forbruket, mener Hofstad Helleland.

- Høyre vil få på plass denne ordningen så raskt som mulig og vi ser for oss at miljørabatten på nye miljøvennlige biler bør kunne være på plass fra 1. Juli, sier stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland.

Høyre har nå nedsatt et miljøbilutvalg som ledes av Linda C. Hofstad Helleland. Utvalget skal legge frem sin innstilling i løpe av våren.

Les hele saken på VG Nett.