- Vi må forlange at det foretas en psykisk kartlegging av samtlige asylsøkere som kommer til Norge, på samme måte som man i dag foretar en somatisk undersøkelse, sier Lae til Aftenposten.no.

Bakgrunnen for Laes utspill er tallene Oslo-politiet gikk ut med på onsdag. De viser at samtlige som er anmeldt for totalt 41 overfallsvoldtekter i hovedstaden de siste tre årene, har bakgrunn som asylsøkere.

- Befolkningen må være trygge på at voldtektsmenn ikke går ute og kan begå nye overgrep. Vi vet at mange asylsøkere, ikke minst fra Irak, kommer fra områder med krigshandlinger og er traumatisert. Da kan man også bli en fare for omgivelsene. Hvis man ikke tar det alvorlig, betyr det at man utsetter folk for fare. Jeg er redd for at man kan sette hele asylsøkerinstituttet i miskreditt, sier byrådslederen.

Lae er kritisk til at politiet kun omtalte voldtektsmennene som "ikke-vestlige", og advarer mot å stemple over 120.000 lovlydige Oslo-borgere som potensielle voldsmenn. Men han understreker viktigheten av å ta problemstillingen på alvor.

- Det kan ikke være slik at de som kommer hit til landet fordi de trenger beskyttelse, blir de vi må beskytte oss mot. Da snur vi det hele på hodet, og sørger for at de få ødelegger for de mange. Man kan aldri unnskylde voldtekt, sier Lae.

Les hele saken hos Aftenposten.no