I et felles brev ber de to partiene Riis-Johansen klargjøre hvordan han tolker informasjonsplikten og om han i framtiden vil forholde seg til den slik han har gjort i Mongstad-saken. I klartekst forlanger Høyre og Venstre at statsråden tar selvkritikk for sin håndtering av Mongstad-utsettelsen, før de eventuelt støtter mistillitsforslaget fra Frp og KrF.
- Vi gir ham en mulig utvei, men opposisjonspartiene står samlet i synet på at Riis-Johansen har brutt informasjonsplikten, sier Høyres energi- og miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup til NTB.

- Informerte ikke
Når Stortinget behandler regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 18. juni vil det trolig bli fremmet et mistillitsforslaget fra KrF og Frp. Og først da kan det bli klart om Høyre og Venstre støtter det.

- Vi imøteser statsrådens svar på vårt brev. Det kan godt være at vi treffer en avgjørelse på bakgrunn av brevet, men det er like sannsynlig at vi venter til selve debatten, sier Astrup.

Han mener olje- og energiministeren i mai og oktober 2009 unnlot å informere Stortinget om to rapporter fra Gassnova som tilkjennega sterke motforestillinger mot regjeringens tidsplan for fullskala CO2-rensing av gasskraftverket på Mongstad.

De rødgrønne har som kjent flertall på Stortinget, så mistillitsforslaget vil ikke få andre konsekvenser enn at det gir Riis-Johansen en ripe i lakken. For Sp-politikeren fra Telemark fortsetter i stillingen, noe statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har bekreftet.

Høringer

Stortingets energi- og miljøkomité overtok fra finanskomiteen behandlingen av den delen av revidert nasjonalbudsjett som omtaler Mongstad-utsettelsen. Etter krav fra opposisjonspartiene møtte både Riis-Johansen og miljøvernminister Erik Solheim (SV) til høring i komiteen i forrige uke.

Et hovedpoeng for opposisjonen har vært mistanken om at regjeringen av hensyn til valget i høst holdt Mongstad-utsettelsen skjult for storting, presse og allmennhet. Det avvises kategorisk fra regjeringskvartalet.

- Det kom enkeltrapporter og enkeltopplysninger som pekte i retning av at dette ville bli vanskeligere enn vi hadde håpet. Men først i mars i år kom Gassnova med en samlet anbefaling om en justert framdriftsplan. I april kom regjeringen fram til at den opprinnelige planen med en investeringsbeslutning i 2012 ikke var forsvarlig, sa Solheim i høringen.

Den rødgrønne fraksjonen i energi- og miljøkomiteen mener opposisjonen driver politisk spill.

- For opposisjonen er det viktigere å lage politisk teater, enn å jobbe for teknologi for karbonfangst, heter det i en felles uttalelse fra Erling Sande (Sp), Snorre Valen (SV) og Eirin Sund (Ap). De mener høringene tydeliggjorde at Stortinget har fått all nødvendig informasjon.