Kulepunkter fra resolusjonen:

  • Bedre organisering av overgrepsmottakene, slik at bevis sikres i tide og at ofrene får nødvendig hjelp.
  • Barn skal ikke måtte vente på dommeravhør, men prioriteres høyest.
  • Helseforetakene må sørge for kompetanse på rettsmedisinske undersøkelser av barn over hele landet.
  • Politiet må styrke kompetansen om og innsatsen mot vold i nære relasjoner og seksualisert vold.

På Høyres landsmøte i mai ble en egen resolusjon om vold i nære relasjoner vedtatt. Høyres kvinneforum vil sørge for at regjeringen og Høyres kommunepolitikere følger opp vedtaket fra landsmøtet.

Kvinneforumet sikret også flertall for de opprinnelige forslagene som varblitt fjernet av redaksjonskomiteen under landsmøtet, skriver NTB.

– Punktene måtte inn igjen for å gi et signal om at nå må det være slutt på at alle bare står og holder taler om at dette er grusomt, og at det nå faktisk må gjøres noe, sier leder i Høyres kvinneforum, Julie Brodtkorb, til NTB.

Hun mener vold i nære relasjoner paradoksalt nok ikke når opp i debatten fordi «alle» er enige om at noe må gjøres.

– Dessverre i politikken så er det ofte sånn at det er konfliktsakene som får fokus, og dette er ikke en konfliktsak, sier hun.

For å lese hele resolusjonen, klikk her.

– Vedtakene fra landsmøtet forplikter at vi får til noe ingen har fått til før, nemlig å få til en felles innsats fra flere statsråder. Vi skal presse på så de relevante statsrådene fortsetter å snakke sammen, prioritere og handle, sier Brodtkorb til NTB.