I dag avga komiteen sin innstilling og på mange områder stod komiteen samlet. Det var i alt enighet om 14 forslag som vil kunne bidra til styrket beredskap og økt samfunnssikkerhet. Opposisjonspartiene sto i tillegg sammen om en rekke forslag regjeringspartiene ikke ønsket å støtte. Høyres medlemmer i komiteen, André Oktay Dahl og Anders B. Werp, har arbeidet hardt – og fått gjennomslag for mange av Høyres forslag.

  • Gjennom arbeidet i komiteen er styrking av beredskapen og samfunnssikkerheten satt på dagsorden i Stortinget med en tyngde som jeg ikke har opplevd tidligere. Alle partier har vært representert i komiteen, og alle har bidratt konstruktivt til at Stortinget nå sender svært tydelige bestillinger til regjeringen om hvordan Stortinget forventer at beredskapen skal heves – både på kort og lengre sikt, uttaler André Oktay Dahl.

  • Høyre har i lang tid arbeidet for et bredere perspektiv i Stortingets tilnærming til trygghet i samfunnet. Vi kommer til å følge opp arbeidet fra komiteen når vi i tiden som kommer skal legge planene for hvordan Høyre fra 2013 skal heve beredskapsnivået ytterligere, avslutter Dahl.

Hele innstillingen fra komiteen finner du her.

Saken skal diskuteres i Stortinget den 8. mars, debatten kan følges live via Stortingets nettside.