Det går blant annet på om informasjonsplikten til Stortinget har vært overholdt.

Allerede 27. mai i fjor konkluderte Gassnova, som er Regjeringens rådgiver i spørsmål om CO2-håndtering, i en rapport til olje- og energiministeren at det ville være umulig å nå tidsplanen om fullskala rensing av utslippene på Mongstad innen 2014 dersom Stortingets forutsetninger om at man blant annet skulle dra nytte av erfaringene fra testsenteret på Mongstad, som vil være ferdig i 2012, før det ble tatt en investeringsbeslutning om fullskala rensing. Dette til tross for at Riis-Johansen bare noen uker tidligere fra Stortingets talerstol hadde forsikret om at den opprinnelige tidsplanen stod ved lag.

- Vi vil vite hvorfor statsråden ventet i nesten ett år før han informerte Stortinget om at det ikke ville være mulig å nå tidsplanen om fullskala rensing innen 2014, sier Astrup, som viser til at det i mellomtiden har vært stortingsvalg, ny regjeringserklæring og vedtatt statsbudsjett - alle områder der Regjeringens "månelanding" på Mongstad har vært et viktig tema.

I tillegg til dette, har vi flere spørsmål når det gjelder kostnadene ved prosjektet, sier Astrup. I tillegg til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, vil bl.a. Gassnova, Statoil, Sintef, Aker Clean Carbon og miljøbevegelsen delta på høringen.