- Stortinget har ikke forutsatt at det skal koste så mye, sier Høyres leder Erna Solberg.

- Tvert i mot har vi forutsatt at omstillingen skal gi en innsparing som gir mer penger til pasientbehandling.

10 milliarder kroner er langt over kostnadsoverslagene. Stortinget har vært orientert om. Solberg krever at helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen kommer med en forklaring.

- Hun bør fjerne den tvilen som nå har oppstått ved at det blir tatt opp i media, og at leger og administrasjonen mener det ikke er mulig å gjennomføre prosjektet, sier Erna Solberg.

Les hele saken på NRK.no