– Vi må få en litt strammere nordområdestrategi der det brukes mindre ord og gjøres klarere prioriteringer på hva som er viktigst, sier stortingsrepresentant Ivar Kristiansen.

Tirsdag tar Kristiansen saken opp i en interpellasjon til utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap). Her viser Høyre-representanten fra Nordland til at flere land har utformet egne strategier for nordområdene og Arktis. Det gjelder land som USA, Russland, Danmark og Island. I tillegg har også EU-kommisjonen kommet på banen.

Kristiansen vil vite hvordan utenriksministeren vurderer disse strategiene målt opp mot norske interesser og målsettinger for bruk og beskyttelse av Arktis:

– Jeg håper også at utenriksministeren kan gi en klarere forståelse av hva nordområdebegrepet omfatter. Vi må få en tydeliggjøring på hva som er norsk nordområdepolitikk geografisk og saksmessig. Dagens strategi er for altomfattende.

Les hele saken her.