Onsdag 20. februar fortalte Telemarksavisa (TA) om en utvist asylsøker som likevel får NAV-støtte. Personen, som er utvist fra Schengen-området og oppholder seg ulovlig i Norge, fikk først avslag på søknaden om stønad fra NAV Skien. Men vedtaket ble så opphevet og omgjort av Fylkesmannen i Telemark, som ifølge TA sier at personen har rett til økonomisk stønad og midlertidig botilbud inntil vedkommende kan forlate landet.

– Mennesker som har brutt forutsetningene for opphold i Norge fordi de har begått kriminalitet, bør etter min mening være resten av behandlingstiden på lukket asylmottak, sier Høyres arbeidspolitiske talsperson, Torbjørn Røe Isaksen, til TA.

Les hele saken her:

Saken preget hele førstesiden i VG mandag 25.februar. Isaksen sier der at Fylkesmannens vedtak i klartekst betyr èn eneste ting:

- At det er fritt frem for hvem som helst med ulovlig opphold i Norge å få penger fra NAV. Det sier seg selv at det ikke er holdbart.

Les VG-saken her:

Til hoyre.no utdyper Isaksen:

- Regelverket må være klart og tydelig. I dag er det rotete og utydelig. Hvis man har begått en kriminell handling og ikke har rett til opphold i Norge, da skal man heller ikke få støtte fra NAV.

På Høyres landsmøte 3.-5. mai vil et forslag om å etablere forvaringsordninger for asylsøkere som begår kriminelle handlinger mens søknaden er til behandling.