I rapporten slås det fast at finanskrisen ikke primært er et resultat av at "det uregulerte marked har sviktet", slik Jens Stoltenberg hevder.

Boligfinansmarkedet i USA, som står sentralt i forståelsen av finanskrisen, er blant de mest regulerte markedene i verden. Politikk og reguleringer har spilt en sentral rolle i forhold til alle hovedfaktorene bak krisen, som ifølge Civitas analyse er 1) Makroøkonomisk svikt 2) En feilslått pengepolitikk 3) Inngrep i boligfinansieringsmarkedet 4) Systemfeil i finanssektoren

- Den langsiktige løsningen på finanskrisen er derfor først og fremst bedre reguleringer, ikke flere, skriver Vinje og Gustavsen i tankesmien Civita.

Et stabilt marked krever sunne rammevilkår (reguleringer), slik som et stabilt pengevesen, fornuftige krav til kapitaldekning og bankreserver, og godt innsyn for myndigheter og markedsaktører.

Les mer om finanskrisen på Civitas hjemmeside:

http://www.civita.no/tema/finanskrisen/