Alle partiene på Stortinget, inkludert regjeringspartiene, rettet tirsdag kritikk mot den sittende regjeringen for håndteringen av 22. juli. Da kontroll- og konstitusjonskomiteen tirsdag la frem sin innstilling, var alle partiene enige bla om følgende: Grubbegata skulle vært stengt raskere, midlertidige stengetiltak skulle vært gjort og politiets operasjonssentraler hadde for dårlig bemanning.

- Dette er svært sterk kritikk. Det må en fortolkning til for å forklare at dette er ikke kan oppfattes som et mistillitsforslag. Det er helt tydelig at Stortinget går meget langt i å følge opp kritikken fra 22. juli-kommisjonen, sier tidligere statsminister Kåre Willoch til Aftenposten.

Les hele saken i Aftenposten her.

Per-Kristian Foss (H) synes regjeringspartiene er tamme i kritikken.

- Regjeringspartiene vektlegger statsministerens beklagelse i sitt forslag. Den beklagelsen synes jeg er en selvfølge. Hadde det ikke kommet en beklagelse, ville det vært grunn til å fremme mistillit, sier Foss til Dagsavisen.

Han mener det ikke er grunnlag for å fremme mistillit så lenge regjeringen har beklaget, og ikke holdt tilbake informasjon.

- Så langt er det ingenting som tyder på det, sier Foss til Dagsavisen.