Det er Arbeiderpartiets folk i finanskomiteen som kommer til å trumfe gjennom vedtaket om innføring av avgift på biodiesel, ifølge NRK.

Avgiften må til fordi også biler som går på biodiesel forårsaker ulykker, sliter på veinettet og fører til vedlikeholdsbehov på lik linje med andre biler, var begrunnelsen fra regjeringshold da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram i høst.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen at fritaket for autodieselavgift blir halvert i 2010 med sikte på endelig utfasing i 2011.

Forslaget har møtt stor motstand, både fra opposisjonen, miljøbevegelsen og næringslivet.

Høyres Jan Tore Sanner støtter kritikken.

– Dette er både dårlig miljøpolitikk og dårlig næringspolitikk. Vi har muligheten til å ta et teknologisk kvantesprang, men da må vi gjøre det billigere og ikke dyrere å bruke biodiesel, sier han.

Les hele saken her.