- Det er kritisk for barnevernet at kommunene er så sårbare. Barnevernet mangler både stillinger, kriseberedskap og den siste tids mange medieoppslag viser at det er mangler både på saksbehandlingsrutiner og etterlevelse av barnevernloven. Kommunene har nå søkt om 674 nye stillinger i barnevernet. Regjeringens budsjett for 2011 dekker kun om lag halvparten av disse. Med Høyres alternative budsjett for 2011 ville kommunene kommet nesten helt i mål, sier Linda Hofstad Helleland.

Høyre er glade for at regjeringen nå anerkjenner at det er kommunene som er den avgjørende aktøren for å sikre et godt barnevern. – Jeg er glad for at regjeringen er på gli i Høyres retning for å bedre barnevernet. I budsjettet for 2010 stemte de imot Høyres forslag om øremerking av midler til det kommunale barnevernet, i budsjettet for 2011 la de inn 240 millioner til dette og kalte det tidenes satsing på barnevern, sier Helleland.

I Høyres alternative budsjett for 2011 er 400 millioner kroner øremerket til det kommunale barnevernet - 160 millioner kroner ut over regjeringens forslag.

Flere ressurser til barnevernet er ikke det eneste svaret på utfordringene i barnevernet. Minst like viktig er det at vi har dyktige og kompetente barnevernsmedarbeidere ute i kommunene. Regjeringens ensidige fokus på det statlige barnevernet har ført til at mange kommuner har blitt støvsugd for kompetanse. Antall ansatte i det statlige barnevernsbyråkratiet har økt med over 50 % siden regjeringen overtok i 2005, fortsetter Helleland.

Flere kommuner ønsker å overta det helhetlige ansvaret for barnevernet. I dag er ansvaret pulverisert og fører til at mange barn ikke får den hjelpen de har krav på. Erfaringene fra pilotprosjektet i Trondheim kommune, som i en periode hadde hele ansvaret for barnevernet, viste at vi fikk et bedre barnevern for barna med denne modellen. Et enstemmig formannskap i Haugesund har vedtatt at de ønsker å overta hele ansvaret for barnevernet. Hvordan vil kommunalministeren stille seg til søknader fra kommuner som ønsker å overta det helhetlige ansvaret for barnevernet? spurte Helleland kommunalministeren i dag.

Les også om saken i vg.no