- Jeg forstår forpliktelsen som ligger i å få turnus og ferielister til å gå opp. Men jeg mistenker at budsjettet allerede er så kuttet til benet at de må budsjettere med sommerstengt, sier Hofstad Helleland.
- Jeg tror folk flest ikke er fornøyde med at politiet stenger kontorene og jeg tror heller ikke at det er noe godt signal å sende ut til de kriminelle, sier Linda Hofstad Helleland.

Hofstad Helleland mener at det i de senere årene er blitt et stadig større gap mellom de oppgavene politiet er satt til å løse, de forventningene samfunnet har og de ressursene politi- og lensmannsetaten har til rådighet.

For å skape trygge lokalsamfunn er det nødvendig med et sterkt og handlekraftig politi som får brukt sin kompetanse til å bekjempe kriminalitet. Høyre krever en krimplan for å få et fullstendig bilde av dagens kriminalitetssituasjon. Politiet må få de nødvendige virkemidlene som skal til for å takle kriminalitetsutfordringer. Høyre vil derfor jobbe for å få på plass en langtidsplan, som sikrer tryggheten på kort og lang sikt gjennom et sterkt og effektivt nærpoliti.

- Folk skal og må ha tillit til at politiet griper kontant inn når kriminalitet begås. Da må de gis gode nok rammer til å kunne utføre jobben sin. Høyre har stor tiltro til den viktige jobben politiet gjør. De trenger mer, ikke mindre ressurser. Det er bekymringsfullt at de rødgrønne partiene ikke ser alvoret i situasjonen og derfor stemmer imot alle Høyres forslag om å øke bevilgningene, avslutter Hofstad Helleland.