- Det blir derfor krokodilletårer fra Trond Giske, når han sier at "dette kan ikke fortsette" med henvisning til regjeringens massive pengebruk, sier Sanner.

- Jeg er enig med Trond Giske i at dette ikke kan fortsette, derfor er det behov for handling nå, og ikke i 2011 slik det ser ut til at regjeringen sikter seg inn mot.

Jan Tore Sanner mener at finansminister Sigbjørn Johnsen må ta et initiativ til å revidere budsjettet for 2010 som nå ligger til behandling i Stortinget.

- Vi bidrar gjerne i en dialog for å bedre situasjonen for konkurranseutsatt virksomhet, sier Sanner.

Han mener at utgiftsveksten i budsjettet er ute av kontroll, og at det spesielt gjelder for Folketrygdens utgifter.

- Der mener jeg vi må drøfte tiltak som kan bidra til å få ned sykefraværet. Så lenge man freder ytelsene må man drøfte andre tiltak, som innebærer mer kontroll og større krav til aktivitet. Det andre er at man må se på tiltak som kan bedre situasjonen for næringslivet, sier han.

Les hele saken på DN.no.