Norges siste kulturmelding ble lagt frem med Høyre i regjering i 2003. «Kulturpolitikk fram mot 2014» viser vei inn i et globalisert samfunn med sterk kulturell konkurranse utenfra. Meldingen varslet derfor et betydelig løft for kulturområdet for å møte omstillingsbehovet og bygge en sterk og levende kulturell hjemmebane.

Som varslet i kulturmeldingen har Høyre støttet de store økningene på kulturbudsjettet, fordi de skulle gjøre norsk kulturliv i stand til å møte konkurransen utenfra. Men ved hver korsvei har Høyre sagt fra om at økte pengestrømmer samtidig må styrke andre kilder, og at budsjettøkningene må følges av maktspredning i de strukturene som fordeler midlene.

Det rødgrønne kulturløftet har år for år gitt sterkere sentralisering, hovedtrenden er at stadig færre hender styrer over en stadig større del av kaka. Innstrammingen startet da kulturminister Trond Giske sa rett ut at de som ikke fulgte regjeringen ville bli husket ved neste års statsbudsjett. Gjennom regjeringens tildelingsbrev, stortingsmeldinger og statsbudsjett har regjeringens forventninger og krav blitt stadig tydeligere.

De rødgrønne synes det er i orden at staten stiller krav som styrer programinnholdet, Høyre mener dette er en svært farlig vei som svekker kulturens viktige rolle som en motkraft og kritisk stemme i samfunnet.

Les hele artikkelen i Samtiden nr 1/2013.