Widvey vil ha likere mediestøtte, og varslerinnføring av lik og lav moms for både elektroniske og papirbaserte medier, skriver NTB i Dagsavisen onsdag.

Widvey ser for seg likebehandling og større uavhengighet fra staten. Hun mener også at dagens pressestøtteordning hindrer utvikling ettersom det ikke er moms på papiraviser men full moms på medier som distribueresdigitalt.

– Pressestøtten må gjøres plattformnøytral. Dagens ordning hindrer innovasjon ved at myndighetene betaler mediene for å holde seg på papir, sier Widvey til NTB, gjengitt i Dagsavisen.

– Stor avhengighet av statsstøtte virker konserverende. Vi ønsker å redusere nivået på pressestøtten og gjøre vilkårene like. Vi mener at dette samtidig vil redusere medienes behov for støtte, sier Widvey.