I dag blir boken Blåkopi av Wegard Harsviks lansert, og boken har også fått mediedekning i flere aviser. – Det er trist at Arbeiderpartiet og fagbevegelsen bruker så mye energi på å snakke ned andre fremfor å snakke om egen politikk, sier nestleder i Høyre Jan Tore Sanner

I boken påstår Harsvik at Høyre har kopiert Moderaterna og at Høyre har byttet retorikk og skjuler politikken.

-Dette er en svært useriøs bok, og det er vanskelig å ikke trekke på smilebåndet, sier Sanner. – Jeg tror velgerne gjennomskuer slike forsøk på å fortelle eventyr og lage skremmebilder av andre.

Ikke undervurder velgerne

-Norske velgere er oppegående ser hva partiene gjør når de vinner valg. Over halvparten av alle nordmenn bor nå i en Høyre-styrt kommune, der vi sikrer gode skoler, trygge lokalmiljøer og gode omsorgstjenester. Folk i alt fra små distriktskommuner til storbyer som Oslo og Bergen hadde ikke gjenvalgt Høyre år etter år hvis Harsvik hadde hatt rett i sin elendighetsbeskrivelse, påpeker Sanner.

Høyre snakker om egen politikk og egne forslag. – Vi er opptatt av å fortelle velgerne hvordan Høyres nye ideer og bedre løsninger vil skape en enda bedre velferd i årene som kommer, sier Sanner.

Lærer av andre

-Det ville vært arrogant av oss å si at vi ikke skal lære noe av landene rundt oss, sier Sanner. Han påpeker at vi blant annet kan lære mye om hva som virker i skolepolitikken av Finland, vi kan lære effektiv veiutbygging av Sverige og eksempelvis diagnostisering av kreft fra Danmark.

Sanner fremhever det som et gode at landene lærer av hverandre, og at Høyres søsterparti Moderaterna også henter inspirasjon i Norge. – Vi fikk skryt fra Sveriges finansminister Anders Borg både for skolepolitikken og gjennomføringen av Kunnskapsløftet, de ser til Høyre og Norge.

Kunnskapsløst

I boken påstår Harsviks at Høyre i skolepolitikken har «forestilling om at mer penger verken er nødvendig eller ønskelig». – Dette er direkte feil, sier Sanner, og påpeker at Høyre i sitt alternative budsjett prioriterer over 1 milliard kronermermidler til kunnskap i skolen. Harsviks påstand om at Høyre har blitt opptatt av skole først de siste årene, faller også på sin egen urimelighet mener Sanner. – Jeg meldte meg inn i Unge Høyre for 30 år siden fordi Høyre var skolepartiet, sier Sanner.

-Boken viser både at forfatteren mangler kunnskap om Høyre politikk og at han ikke har tatt seg bryet med å sjekke fakta, sier Sanner.

Her kan du høre debatten mellom Wegard Harsvik og Høyres nestleder Jan Tore Sanner på NRK Politisk Kvarter.

Om forfatteren (Wikipedia)