For å gi Nøtterøys innbyggere gode tjenester fremover har kommunen tenkt nytt omkring kunnskapsutvikling. Svaret ble en egen avdeling for innovasjon og kunnskapsutvikling, etablert i 2012, som skal jobbe med å heve kompetansen og kvaliteten i helse- og sosialtjenesten i kommunen. De skal blant annet planlegge kompetanseheving av de ansatte basert på behov. Enheten heter LIFT.

LIFT

L står for læring. Her legges det opp til ulik type læring, E-læring, VK, kurs i klasserom, prosjekter, mesterlæring, veiledning og samarbeid med andre. I står for innovasjon, altså finne smartere måter å jobbe på. F står for forskning. Arbeidet skal være forskningsbasert. T står for tjenester. Tjenestene skal komme ut fra brukernes behov og fagfokuset skal styrkes/ løftes i tiltakene.

LIFT skal også medvirke til sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak med fokus på kols, diabetes, demens, osteoporose, kreft.

- Vi er opptatt av å forbedre oss til enhver tid. Det betyr at vi tar imot alle ideer med åpne armer. På denne måten blir vi alltid utfordret til å tenke nytt og det gjør oss bedre, sier Jonstang.

Les mer om dette på Nøtterøy Kommunes hjemmesider eller www.ideøya.no