AvAnniken Hauglie, Oslo-byråd for kunnskap og utdanning (H)

Steffen Handal i Utdanningsforbundet fremhever i Aftenposten nylig at barnehagelærernes betydning for kvaliteten i barnehagen. Barnehagelærerne er viktige for å skape gode læringsmiljøer, og jeg er glad for at flere av dem har valgt å jobbe i Oslobarnehagene de siste årene. I løpet av de siste fem-seks årene er det mer enn 700 flere barnehagelærere som arbeider i Oslobarnehagene. Det er bra.

Jeg vil i tillegg fremheve betydningen også andre faggruppers kompetanse har for kvaliteten. Vi har mange kompetente ansatte i Oslobarnehagene som representerer faggrupper med ulik, men nødvendig kompetanse for barna. I tillegg til barnehagelærere har vi barnevernspedagoger, pedagoger med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk, danse- og idrettspedagoger og andre. Dette gir et spennende faglig mangfold og tjenester av høy kvalitet for barna.

Handal mener at kvalitetsstandarder ikke bidrar til at barnehagebarn lærer mer. Tilbakemeldingene jeg får sier noe annet. Kvalitetsstandardene vi har utviklet, blant annet for at barna skal lære bedre norsk, er utviklet sammen med barnehagelærere med viktig praksiserfaring fra Oslos barnehager. I årene fremover kommer vi til å satse mer på å heve kvaliteten i barnehagene ved kompetanseheving, åpenhet om innhold og god ledelse.