Kulturpolitisk talsmann Olemic Thommessen er derfor skuffet over Arbeiderpartiets nye forslag om å gjøre kulturskolen til en del av skoletiden eller SFO.

- For Høyre skal kulturskolen være noe annet, og mer, enn vanlig skole og SFO. Kulturskolen skal gi barn og unge mulighet til målrettet undervisning, en til en, eller i alle fall i mindre grupper. Lærerne må ha fagkompetanse på sitt kunstneriske område. Thommessen mener vi best får et godt mangfold hvor kulturskolen utvikles i samspill med lokalmiljøets behov når lokale politikere engasjerer seg for et godt kulturskoletilbud. Kulturskolene bør derfor fortsatt være en kommunalt ansvar.

- Mange steder har ventelister til kulturskolen vært en utfordring. Køene må det jobbes videre med, men i jakten på løsninger må vi ikke undergrave kulturskolenes egenart og kvalitet for å befri lokale politikerne for den ubehagelige påminnelsen ventelistene er, uttaler Thommessen.

Han påpeker at regjeringen i høstens statsbudsjett, og nå i Arbeiderpartiets valgprogram for de neste fire årene, dessverre går i den fella. I statsbudsjettet for i år innførte regjeringen en ekstra time kulturskole i SFO. Bidraget til kommunene var 76 millioner kroner. Dette skulle gi fire årskull, dvs. ca. 240000 barn en time kulturskole i SFO. Selv når regjeringen presiserte at de bare mente et årstrinn fra 1.-4.-klasse gir den økonomiske innsatsen bare en brøkdel av det som skal til for å gi et kvalitativt godt tilbud, på linje med det kulturskolene gir i dag. Resultatet blir store grupper og et relativt enkelt aktivitetstilbud. Samtidig fjernet regjeringen i stillhet kulturskolenes mulighet for fagutvikling og kompetanseheving gjennom egne prosjekter ved å fjerne søknadspotten på 40 millioner kroner i statlige stimuleringsmidler.

Høyre vil styrke de statlige stimuleringsmidlene for å underbygge kulturskolene som et kvalitativt godt tilbud. Denne diskusjonen handler ikke lengre om køer og betaling, den handler om kulturskolenes fremtid, sjel og egenart. For Høyre er kulturskolen kjennetegnet av faglig styrke, kreativitet og vilje til å være noe mer og noe annet enn vanlig skole og SFO.

- Arbeiderpartiets nye signal er at billige kulturaktiviteter i SFO med store grupper er en OK løsning for å bli kvitt køene, fastslår Thommessen. Han minner om at Aps valgløftet fra 2009 om kulturskole med god kvalitet til rimelig pris for alle som ønsker det ikke er gjennomført.

- Da må vi stille spørsmål ved om Aps nye forslag egentlig er et smutthull som svekker dagens kvalitetsundervisning ytterligere og legger større deler inn i billige løsninger med store grupper i SFO. I tillegg sparer regjeringen penger når utgiftene til kulturskole og SFO blir samme sak. Rikspolitisk er dette et nytt skritt på veien for dem som vil ha heldagsskole, avslutter Thommessen.