Her kan du følge helsekonferansen live fra klokken 10.00 mandag formiddag(nb! du må være innlogget Mitt Høyre. Klikk her og logg inn).

Programmet er som følger:

Kl. 10.00-10.30: ”Velkommen” v/ Erna Solberg, leder Høyre

Kl. 10.30-11.00: ”Kvalitet i omsorgen – hva betyr det i praksis?” v/ Eli Gunhild By,forbundsleder Sykepleierforbundet

Kl. 11.00-11.30: ”Hvordan har vi arbeidet for å styrke legedekningen på sykehjemmene i Stavanger?” v/ Kåre Reiten, allmennlege og bystyrerepresentant

Kl. 11.30-11.45: Pause m/ kaffe og frukt

Fra 11.45- 13.00

• Kl. 11.45-12.10: ”Åvære sjef i eget liv” v/ Mari Storstein – regissør av brevet til Jens

• Kl. 12.10-12.35: ”Brukervalg i omsorgstjenesten” v/ Dag Ekelberg NHO Service

• Kl. 12.35-13.00: Spørsmål og kommentarer fra salen

Kl. 13.00-1445 Lunsj

Kl. 14.45-14.15: Humorinnslag m/ Jonas Kinge Bergland, fastlege og standup komiker

Kl. 14.15-14.45: ”Hvorfor trengs psykologisk lavterskeltilbud i kommunene?” v/ Anette Clausen, spesialrådgiver Norsk psykolog forening

Kl 14.45-15.30: Psykologtjeneste – lokale eksempler (15 min på hver):

• Ski v/ Ordføre

• Bydel Nordstrand

Kl. 15.30-15.45: Kaffe og frukt

Kl. 15.45-16.15: ”Samhandlingsreformen – Quo vadis?” v/ Bente Stein Mathisen, leder Avdeling psykisk helse Asker kommune og vararepresentant til Stortinget

Kl. 16.15-17.00: ”Hvordan ivaretar vi enda sykere pasienter enda bedre?” – lokale eksempler (15 min på hver):

• Samhandlingsprosjekt i Mosseregionen ved Ordfører i Moss, Tage Pettersen

• Lokalmedisinsk senter Evje ved Prosjektleder Wenche Tangene i Setesdal regionråd

• Flere lokale eksempler ved Anne Gamme i KS, spesialrådgiver med ansvar for bland annet samhandling

Kl. 17.00-17.15: Kaffe og frukt

Kl. 17.15-1745: ”Innovasjon i omsorg” v/ professor Kåre Hagen

Kl. 17.45-18.15: ”Hvordan kan teknologi gi trygghet?” v/ Lisbeth Hammer Krog, ordfører Bærum

Kl. 18.15-18.30: Oppsummering og avslutning ved Fraksjonen

Kl. 19.00: Felles middag Brasserie 45

Dette er en gylden anledning til å møte andre helse – og omsorgspolitikere i Høyre og hente inspirasjon til å skape nye Høgre i praksis-eksempler.