– Vi vet at det er stor variasjon i kvaliteten på eldreomsorgen rundt om i landet, og vi må ha noen kvalitetsmålinger som er sammenliknbare over hele landet og som gjør det mulig for kommuner og institusjoner å jobbe systematisk med å heve kvaliteten, sa Bent Høie.

Høyre vil derfor etablere nasjonale kvalitetsnormer for pleie- og omsorgssektoren. Sammen med KS, ansatte og brukerorganisasjonene bør staten få utarbeidet noen nasjonale kvalitetsindikatorer for både institusjonsbasert og hjemmebasert pleie- og omsorg. Disse skal fange opp brukerne og pårørendes opplevelser av kvalitet. Dette skal ikke komme i tillegg til eksisterende rapportering, men enten bygge på eksisterende eller erstatte unødvendig rapportering. Hensikten er å sikre sammenlignende informasjon. På den måten kan en bruke informasjonen meningsfullt i arbeidet med kvalitetsforbedring.

Nå får Høyre støtte av Gunhild Bergsaker, Direktør Eldreomsorg i Norlandia Care AS. Hun er forbauset over at helseministeren sier nei til kvalitetsmålinger og sier i VG 8. juli, at de gjerne vil bli sammenlignet og målt på kvalitet.

- Selv om vi kan oppleve det irriterende at vi hele tiden blir målt, veiet og sammenliknet med konkurrentene våre, er vi ikke i tvil om at dette er bra for oss, sier Bergsaker. Vi må skjerpe oss, vi må levere vårt ytterste, og vi må hele tiden ligge i forkant for å finne nye og bedre måter å gjøre ting på.