Det sa Erna Solberg i debatten ”Enige om utfordringene, uenige om løsningene?” under NHOs årskonferanse torsdag.

Solberg trakk frem viktigheten av mangfold i tilbud, både private og offentlige. I dag har blant annet 25 prosent av våre eldre mulighet til å velge hjemmehjelp selv, takket være mange Høyrestyrte kommuner. Dersom de ikke trives med den som kommer hjem til dem har de har mulighet til å bytte. Det gir en eldreomsorg med verdighet.

Høyrelederen trakk også frem et eksempel Nor Tekstil, en leverandør innenfor vaskeritjenester, hadde dratt opp tidligere på dagen. Bedriften møter ulike konkurransevilkår opp mot offentlig sektor enn i resten av markedet. Ved at Oslo Universitetssykehus starter egen vaskeridrift vil sykehuset spare penger, fordi offentlig sektor ikke må regne inn momskostnaden slik private må.

- Dersom jeg blir statsminister i 2013, skal vi ha nøytral moms i staten. Da vil dette helt klart være et ulønnsomt prosjekt, sier Solberg.

Debatten, ledet av Geir Helljesen, var en del av bolken ”Omstillingkraft”. I tillegg til Erna Solberg, deltok fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud, Venstres Ola Elvestuen, samt kommunalminister Liv Signe Navarsete.