Et mer systematisk arbeid, fokus på skolens innhold og de ansatte i skolen har gitt en positiv utvikling i Drammensskolen. Elevene presterer bedre med bedre undervisning, bedre skoleledelse og flinkere lærere.

For mer informasjon ta kontakt med Drammen Høyre eller besøk hjemmesiden til Drammen kommune.