Det vi gjør i barnehagen og skolen må bygge på målsettinger om livslang læring og motivasjon for stadig å lære, utvikle seg og å strekke seg etter nye mål.

- Drammenskolen jobber i dag målrettet med å heve elevenes kunnskaper i basisfagene. Forskning viser at kvalitet i det pedagogiske tilbudet så tidlig som mulig, gir det enkelte barn bedre forutsetninger for å lykkes i skolen. De fleste barn tilbringer i dag store deler av sine første år i barnehagen, derfor er vi opptatt av å ha barnehager med høy kvalitet i kommunen, sier Elisabeth Lindberg som er leder av oppvekst og utdanningskomiteen i Drammen bystyre.

EN er EN og 2 = 2

EN er EN og 2 = 2, skal gi støtte i arbeidet med begrepsopplæringen og øke kvaliteten i barnehagene, ved å systematisere erfaringer, metoder, verktøy og materiell. Veilederen har særlig fokus på språk, matematikk og dokumentasjon. Prosjektet bygger på den nasjonele rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

«Norges beste barnehage»

Etter gode erfaringer med prosjektet bestemte de seg for å videreutvikle kvalitetsarbeidet i barnehagene. Drammen har startet et prosjekt om å jobbe mot «Norges Beste barnehage», etter modell fra satsning de har hatt innenfor grunnskolen de siste årene. Tre hele stillinger er øremerket prosjektet. Disse vil ha ansvar for rekruttering av barn, kvalitetsutvikling, kompetanseheving og systemutvikling, både i kommunale og private barnehagene.

- Etter å ha nådd målet om full barnehagedekning, har vi nå rettet fokus mot kvalitet i barnehagene. Det er veldig gledelig at vi har fått med oss de private barnehagene i dette arbeidet. Ansatte i de kommunale barnehagene er allerede godt i gang med kompetanseheving innenfor språk og ledelse, og nå vil også de ansatte i de private barnehagene få tilbud om kompetanseheving.

For å lese mer om prosjektet EN er EN og 2=2 - klikk her.

For mer informasjon om saken, kontakt Elisabeth Lindberg.